Alt Penedès-Garraf

Torna Catalunya: Propostes territorialitzades Alt Penedès-Garraf

 • Actualitzat:
 • Creat:

Propostes per a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf.

Propostes per al Garraf

 • Potenciar un turisme de proximitat, familiar i de qualitat, que tingui com a referent els actius culturals i territorials: natura, esports, gastronomia, enoturisme, patrimoni i cultura, establint estratègies amb les zones i marques Penedès i costa de Barcelona, aprofitar , en el cas de Barcelona, per oferir allò que pot ser complementari: congressos de petit i mitjà format, ciutats més connectades amb el territori i l’entorn natural, amb menys pressió, etc.

 • Recuperar i finalitzar els treballs pel Pla de gestió de l'espai marí de la Xarxa Natura 2000 Costes del Garraf.

 • Declaració definitiva del Parc del Garraf com a Parc Natural.

 • Definir i concretar les actuacions al Riu Foix per a la seva recuperació ecològica i estudiar actuacions de millora a l’embassament.

 • Estudiar la implantació de carrils busos a l’àrea del Garraf per als serveis interurbans.

 • Millora integral de la carretera de l'Arboç enllaços amb camí Ral i accessos C-32.

 • Desdoblament de la C-31 a Sant Pere de Ribes i  Vilanova i la Geltrú .

 • Millora d’accessos de la C-31 amb la C-18.

 • Construcció d’accessos entrada i sortida a la BV-2118 i la C-32 i millora global de la BV-2118 amb carril bici i la construcció d’una rotonda al camí Ral.

 • Recuperar el projecte de línia orbital ferroviària: avançar projectes i estudis i un calendari d’actuacions, mentrestant, dotar a la línia d’autobús Vilanova – Vilafranca de major freqüències.

 • Reclamar les inversions i manteniment a la xarxa de Rodalies, cal repensar-la, ja que el ferrocarril ha de ser clau en un canvi cap a la nova mobilitat del Penedès i de la Regió Metropolitana tenint en compte la mobilitat de la segona corona metropolitana (la Regió Metropolitana) cap al centre. Les Rodalies esdevenen l’element vertebrador clau, i cal re configurar-les, millorar les estacions, els accessos, els aparcaments al costat i les connexions amb la resta de serveis de transports.

 • Aposta pel tren orbital que hauria d’unir les capitals de la segona corona metropolitana: Vilanova i la Geltrú- Vilafranca- Granollers- Mataró

 • Línia d’autobús directe entre el Garraf i la UAB

 • Millora de les connexions ferroviàries entre el Garraf i el Camp de Tarragona, amb ampliació de serveis.

 • Redacció d’un Pla de Transports del Penedès.

 • Millorar la integració del Port de Vilanova i la Geltrú amb la ciutat i la façana marítima i recuperar els estudis per a la seva ampliació.

 • Accions sobre els peatges: cal una política per a que siguin infraestructures útils al servei dels territoris, amb una homogeneïtat dels preus d’accés a l’àrea metropolitana.

 • Construcció d’un nou hospital de referència.

 • Garantir les inversions necessàries als hospitals actuals tant a Vilanova i la Geltrú com a Sant Pere de Ribes

Propostes per a l' Alt Penedès

 • Crear la Mesa per a la Industrialització del Penedès amb representació d’agents econòmics i socials ( empresarials i sindicals), del món local (consells comarcals, ajuntaments i grups polítics comarcals) i de les conselleries d’Empresa, Indústria i Energia i de Treball, Afers Socials i Famílies que abordi les solucions per a evitar la pèrdua d’empreses al territori.

 • Treballar en un Pla de Mesures per a la continuïtat, millora, modernització i sostenibilitat de la indústria de la vegueria del Penedès, amb les garanties de manteniment i qualitat de l’ocupació i de les condicions laborals. Atenent el pla de mesures, crear el programa i fons de finançament per a la industrialització del Penedès a implementar de forma immediata.

 • Elaborar amb la  participació i concertació amb els agents econòmics, socials i institucionals locals del Penedès un Pla de Xoc d’ajut i d’impuls socioeconòmic al Penedès, amb un fons de dotació econòmica dins de los fons extraordinaris de la COVID-19, de lluita contra la desocupació i de sostenibilitat i millora de l’activitat socioeconòmica del Penedès.

 • Abordar la crisi de la cadena productiva del vi i el cava.

 • Potenciar la planificació territorial i afavorir el progrés de projectes d’infraestructures, mobilitat i equipaments al territori.

 • Posicionar a l’Alt Penedès com a referent d’impuls en la recerca, la formació i l’aplicació de l’economia verda en el sector vitivinícola i agroalimentari.

 • Potenciar l’enoturisme, els productes de la terra i el comerç de proximitat com a trets característics i de dinamització del territori, sense oblidar la diversificació industrial i dels serveis necessaris per al dinamisme econòmic de la comarca.

 • Potenciar la indústria tecnològica al territori.

 • Donar un major impuls al Pla Territorial del Penedès per garantir les directrius i la planificació amb equilibri territorial i mediambiental, i alhora evitar l’estancament en infraestructures i equipaments clau.